Mgr. Zdeněk HRDLIČKA *1976

Přední odborník na problematiku současné Číny
Poskytuje poradenství mnoha firmám a úřadům.
Je tutorem velkého množství disertačních, diplomových, bakalářských a seminárních prací v oblasti česko-čínských vztahů.

Profesionální konfereční tlumočník (čínština, angličtina, čeština). Jeden z prvních tlumočníků této jazykové kombinace v České republice, kterému se dostalo odpovídajícího vzdělání a zkoušek pro vysokou konzekutivu a konferenční tlumočení pod vedením pana Milana DVOŘÁKA v letech 1991,92. Patří mezi nejoceňovanější a nejzaměstnanější tlumočníky v České republice s touto jazykovou kombinací. Více než deset let zkušeností s poskytováním vysoce profesionálních služeb především státní správě a soukromým společnostem.

Je členem rodiny oddané kulturám východní a jižní Asie, v jejímž rámci byli a jsou ještě dva nositelé stejného jména: dědeček PhDr.Zdeněk HRDLIČKA*1919 -diplomat a vědec; a otec PhDr.Zdeněk HRDLIČKA*1952- konferenční tlumočník (viz sekce Rodina).

FamilyIn Media

Rodina

Zdeněk HRDLIČKA je členem rodiny, která se věnuje kulturám východní a jižní Asie.


PhDr. Věnceslava Hrdličková, CSc. *1924. docentka Univerzity Karlovy Praha, vědecká pracovnice, překladatelka a spisovatelka zaměřená především na Čínu a Japonsko. Její bibliografie zahrnuje více než 500 článků, monografií a knih vydávaných od roku 1946 dodnes. Většina z nich vznikla na základě spolupráce s jejím manželem a byla publikována pod jménem V.a Z. Hrdličkovi. Byla zakládající členkou a je čestnou předsedkyní obnovené Česko-čínské společnosti, čestnou předsedkyní a členkou Česko-japonské společnosti, členkou Obce překladatelů, členkou Obce spisovatelů atd. Je držitelkou mnoha ocenění a vyznamenání: Řád vycházejícího slunce (2006)- japonské vyznamenání udělované císařem, zlatá plaketa F. Palackého Akademie věd ČR (1994), cena Masarykovy akademie za uměleckou tvůrčí činnost (1997), Cena Prezidenta Slovenskej republiky za rozvoj bonsajistiky (2010).Čestná občanka Prahy 4. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi: *1976: babička a učitelka


PhDr. Zdeněk Hrdlička,*1919-1999. diplomat, vědec, překladatel, tlumočník. Bývalý velvyslanec Československa v Japonsku(1964-1969),chargé d´affaires v Japonsku (1957-1961), kulturní přidělenec na československém velvyslanectví v ČLR(1950-1954). Zakladatel časopisu Nový orient(1945), tlumočník a organizátor čínské mírové delegace vedené předsedou čínské akademie věd panem GUO Muoruo(1949), na jejímž základě byly posléze navázány diplomatické styky mezi ČSR a ČLR. V roce 1968 veřejně vystoupil v japonských televizích s prohlášením proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. V normalizačním období byl perzekuován zákazem publikování a ztrátou zaměstnání. V roce 1981 založil s ing. P.Herynkem Bonsai klub Praha.Významně přispěl k obnovení činnosti Česko-čínské společnosti. Spolu s A.Hoffmeisterem byl iniciátorem založení Čínské restaurace v Praze, Vodičkova ul. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi: *1976: dědeček


PhDr. Zdeněk Hrdlička,*1952. profesionální tlumočník japonštiny a angličtiny, bývalý člen AIIC (mezinárodní organizace konferenčních tlumočníků). Narozen v Pekingu, ČLR. Byl prvním konferenčním tlumočníkem japonštiny v Československu. Tlumočník návštěv G.Bushe a B.Clintona do Prahy. Před sametovou revolucí, kdy bylo 100% obchodních aktiv v zemi vlastněno státem, založil v roce 1985 soukromou fu Babel Service. Autor několika knih a časopiseckých seriálů, které se staly v době svého otištění velice populárními např. : Až vyrostu stanu se Japoncem, Tlumočník a já, Velorex a já. Autor překladů japonských filmů dovážených do komunistického Československa před rokem 1989. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi: *1976: otec


PhDr. Dagmar Hrdličková, *1951. konferenční tlumočník(jap, fr, cz), průvodcovské služby. V letech 1954- 1958 žila v syrském Damašku, v letech 1970-72 žila v Japonsku. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi: *1976: matka


Ing. Stanislav Hrdlička,*1957. přednáší scénografii na DAMU Praha, spoluvlastní firmu na výrobu divadelních scénických dekoracít Kompars,s.r.o., tlumočník, průvodce(jap,cz). V letech (1957-1961) žil v Japonsku. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi: *1976: strýc


Minjia Hrdličková, *1976, Číňanka, bohemistka, učitelka, manažerka. Od r.1999 žije trvale v ČR. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi *1976: manželka


M.A. Zuzana Hrdličková,PhD *1980. kulturní antropoložka zaměřená na problematiku jižní Asie, rozvojového a krizového řízení, která v současné době působí na fakultě Goldsmiths Londýnské univerzity (Goldsmiths, University of London) se zkušenostmi s tlumočením a humanitární činností v oblastech jižní Asie. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi *1976: sestra


Martin Tudge, * 1974. zkušený řídící pracovník s historií úspěchů v otázkách strategického, provozního a programového řízení, participačních procesů, uvádění do života, rozvoje a školení prováděného v rámci regionálních i mezinárodních neziskových organizací, organizačních složek OSN, veřejně prospěšných nebo malých obchodních společností. Prokázaná schopnost rozvinout a zajistit změnu k lepšímu v širokém spektru různých prostředí nejen ve Velké Británii, ale i v jiných zemích.Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi *1976: švagr


Cyril Hrdlička,*2007 narozen v Praze, 2007-2010 žil v Šanghaji a Nankingu, hovoří plynně česky i čínsky. Hrdý vlastník celé řady autíček. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi *1976: syn


Emma Hrdličková, *2007 narozena v Praze, 2007-2010 žila v Šanghaji a Nankingu, hovoří plynně česky i čínsky. Hrdá majitelka několika panenek Barbie. Vztah ke Zdeňku Hrdličkovi *1976: dcera

Napsali o nás

28.3.2010

Rozhovor na stanici Ceskeho rozhlasu Radio Wave o čínsko-tibetských vztazích s Michaelou Jendekovou


10.2009

cestovatelsky blog studentky sl. Drimalove


17.4.2009

CT1 Rozhovor na hlavni stanici verejnopravni televize


10.3.2009

Studio CT24-5, rozhovor na české hlavní televizní zpravodajské stanici


5.3.2009

Studio 6 ranní rozhovor na české hlavní televizní stanici o Všečínském shromáždění lidových zástupců


2.3.2009

Můj čínský příběh: První generace českých sinologů: 86ti letá babička HE Dejia (Věnceslava Hrdličková)


18.7.2008

CT1, rozhovor na české hlavní televizní stanici


17.7.2008

rozhovor pro ČTK uveřejněný v deníku Právo a na portále Novinky.cz o hlavních zásadách chování při cestách do Číny


16.5.2008

CT24-5, rozhovor na české hlavní televizní zpravodajské stanici


18.4.2008

CT24-2, rozhovor na české hlavní televizní zpravodajské stanici


29.6.2007

Studio CT24-3 rozhovor na české hlavní televizní zpravodajské stanici


6.2007

Kancelář CzechTrade Chengdu - zahajovací ceremoniál


27.11.2006

CT1, rozhovor na české hlavní televizní stanici


17.8.2006

Rozhovor v pořadu Události, komentáře- hlavní relaci komentovaného zpravodajství České televize s Milanem Slezákem jako dalším z hostů


18.9.2004

China Radio International rozhovor o sinoložce Věně Hedličkové


1.9.2004

China Radio International Jsou na půl cesty mezi Čínou a Českou republikou.Rozhovor s redaktorkou CRI LIU Hong.


7.11.2003

?Plav! Translator´s ping-pong: Pokus několika nejlepších českých překladatelů o kontinuální překlad básně Daniely Fisherové (M.Dvořák, H.Žantovská, A.Líman, V.J.Slezák, J.Štroblová, J.Josek)


7.2003

Pravo- nedělní příloha, rozhovor s M.Huškem


9.9.2001

Idnes -Ondřej Hejma je žlutý pes i černý kůň- recenze na nové album přední české rockové skupiny


7.9.2001

Idnes - Žlutý pes zpívá čínsky- nové album přední české rockové skupiny


23.12.2001

Český rozhlas Brno -interview se Zdeňkem Hrdličkou a jeho manželkou Minja Hrdličkovou o životě v Číně s redaktorkou Pavlou Hájkovou


1999

Zemske noviny- článek o rozvoji čínského hospodářství


1998

Tyden- reportáž z čínských protizápadních demonstracích po bombardování Velvyslanectví ČLR v Bělehradě


1995

Tyden- reportáž z městečka Wanxian o pokračování výstavby přehrady Tři soutěsky

Služby

Jazykové služby

Tlumočení

 • simultánní
 • konzekutivní a doprovodné tlumočení
 • vlastní vybavení zařízením pro konferenční tlumočení

Překlady

 • propagační a marketingové texty
 • právní dokumenty
 • technické specifikace a dokumentace
More

Poradenství

Na základě osobních zkušeností a skrze vlastní pobočky v Číně poskytujeme:

 • Strategie vstupu na trh a analýzy
 • Průzkum potencionálních obchodních partnerů
 • Strategie spolupráce a její implementace
 • Doprovod při jednáních
 • Zakládání firem a zastupitelských kanceláří
 • Logistika a administrativní podpora
More

Podpora nákupu

Skrze vlastní rodinný podnik v Šanghaji ČLR a tým místních spolupracovníků nabízíme tyto služby:

 • nalezení subdodavatelů, porovnání cenových nabídek, analýza kvality
 • prověření Vámi nalezených partnerů
 • prověření a kontroly výrobních provozů, výstupní kontroly, kontrola nakládky
 • asistenční a doprovodné služby při Vámi prováděných kontrolách, nebo návštěvách Číny
More

Jazykové služby

Tlumočení

 • simultánní (např.: konferenční)
 • konzekutivní a doprovodné tlumočení (např.: státní návštěvy, obchodní jednání atd.)
 • vlastní vybavení zařízením pro konferenční tlumočení (tlumočnická kabina, Philips INFRA, poslechové staničky atd.)

Překlady

 • filmová a televizní tvorba (titulky, dabing atd.)
 • propagační a marketingové texty (brožury, webové stránky atd.)
 • právní dokumenty
 • technické specifikace a dokumentace (strojírenství, chemie, farmacie, elektronika atd.)
 • posudky na vyhotovené překlady

Veškeré písemné překlady odevzdávané našim klientům jsou předmětem korektury rodilým mluvčím daného jazyka, případně oboru.

Průvodcovské služby

 • držitel oprávnění pro průvodcovské služby v České republice (Praha, Karlovy Vary, Český Krumlov, Kutná Hora atd.)
 • delegát, tour leader a průvodce pro region střední Evropy (Rakousko, Německo, ČR, SR, Maďarsko, Polsko)
 • řidič a průvodce v jedné osobě (6+1 MPV)
 • možnost zajištění služeb i rodilými mluvčími
 • více než 20let zkušeností

Poradenství

Strategie vstupu na trh a analýzy

 • vstup na trh, strategie, implementační plán
 • průmyslová odvětví, sektory, produkty
 • průzkum potencionálních zákazníků

Průzkum potencionálních obchodních partnerů

 • porovnání kanditátů na obchodní spolupráci
 • obecná ekonomická analýza
 • právní průzkum (aktiva, závazky, platnost a pravost registračních dokumentů apod.)

Strategie spolupráce a její implementace

 • vzájemná očekávání
 • rozsah a strategie spolupráce
 • zajištění kontaktu a úvodních jednání

Doprovod při jednáních

 • zajištění jednání
 • podpora při řešení sporů
 • rozvoj vztahů

Zakládání firem a zastupitelských kanceláří

 • právní poradentsví
 • fůze a akvizice, společné podniky
 • registrace obchodní značky

Logistika a administrativní podpora

 • zajištění přepravy a ubytování
 • finanční poradenství
 • poradentsví v oblasti lidských zdrojů a nábory pracovníků

Podpora nákupu

Skrze vlastní rodinný podnik v Šanghaji ČLR a tým místních spolupracovníků nabízíme tyto služby:

 • nalezení subdodavatelů, porovnání cenových nabídek, analýza kvality
 • prověření Vámi nalezených partnerů (telefonicky, osobní návštěvou, referencemi atd.)
 • prověření a kontroly výrobních provozů, výstupní kontroly, kontrola nakládky (včetně zajištění kontroly třetí osobou např: SGS, TUV)
 • asistenční a doprovodné služby při Vámi prováděných kontrolách, nebo návštěvách Číny
 • exportní služby (v Číně stejně jako v ČSSR před rokem 1990 je nutné exportovat přes licencované podniky zahraničního obchodu, naše společnost vlastní tuto exportní licenci a je registrovaná k vratkám čínské DPH)
 • logistika (prověření ceny dopravy, analýza rozdílu mezi cenami kótovanými jako FOB, CIF, DDP, zajištění alternativní přepravy)

Reference

Tlumočení

More

Reference překlady

Vybrané reference:

Marketing a propagace

More

Reference poradenství

Poradenské a nákupní služby jsme mimo jiné poskytli i těmto klientům:

Reference tlumočení

 • oficiální návštěva místopředsedy senátu PČR pana M.Štěcha do ČLR
 • oficiální návštěva hejtmanky Ústeckého kraje paní do J. Vaňhové do ČLR
 • Čínské investiční fórum 2010- vedoucí tlumočník konference
 • návštěva ministra pro evropské záležitosti Š.Füleho do Šanghaje
 • EXPO Šanghaj- Český pavilón: zajištění veškerého simultánního tlumočení včetně tlumočnické techniky při prezentacích sponzorů:Vitkovice, Elmarco, Zlínský kraj atd.
 • EXPO Šanghaj- Pražský pavilón: Den Pražského pavilónu, prezentace protipovodńových opatření, příležitostí v o cestovním ruchu, ostatní obchodní jednání atd.
 • oficiální návštěva místopředsedy Parlamentu ČR pana J.Kasala do ČLR
 • oficiální návštěva místopředsedy Vlády ČR pana Z.Škromacha do ČLR
 • oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu pana M.Urbana do ČLR
 • oficiální návštěva předsedy Ústavního soudu pana P.Rychetského do ČLR
 • oficiální návštěva ministra pro místní rozvoj pana P.Němce do ČLR
 • oficiální návštěva delegace hejtmanů krajů ČR do ČLR
 • oficiální návštěva místopředsedy Státní rady ČLR pana WANG Zhongyu do ČR

různá setkání na ministerstvech financí, spravedlnosti, práce a sociálních věcí, zdravotnictví; NKU, Úřad vlády, Velvyslanectví ČLR v ČR, překlady bilatelárních smluv

Zastupován především agenturami Artlingua, MediaMarket

Reference překlady

Marketing a propagace

 • firemní prezentace produktu: PPF- základní prezentace Homecredit pro Čínu (CZ,ENG->CHN)
 • webová prezentace státní instituce: Středočeský kraj (CZ->CHN)
 • webová prezentace firmy s technickým obsahem: Chemoprojekt, a.s. (CZ->CHN)

Technické údaje a dokumentace

Filmové titulky a dabing

 • 2010 - Postřižiny J.Menzel 1980 - čínské titulky (CZ->CHN)
 • 2006 - Uchovat si tvář(Saving face) HBO - překlad pro dabing -(CHN, ENG->CZ)

Kontakty